Design interiéru

Postup koupě

Využijte odloženou koupi bytu.

Stejně jako vy, i my sledujeme současnou situaci. Proto jsme se rozhodli vám nabídnout jedinečnou možnost odložit si platbu bytu na konec roku 2024. Nemusíte tak čekat na snížení úroků hypoték a byt Na Spojce si můžete vybrat s předstihem.

Postup koupě bytové jednotky a jejího financování rezidence Na Spojce 2

Postup je s klientem vždy konzultován při zahájení jednání o koupi.

01

01

NEZÁVAZNÁ ÚSTNÍ REZERVACE

Rezervace je platná po dobu tří dnů a je nepřenosná.

02

02

REZERVAČNÍ SMLOUVA

Obsahuje podmínky týkající se rezervace bytové jednotky, včetně stanovení výše rezervačního poplatku ve výši:

1+kk, 2+kk

200 000 Kč

3+kk, 4+kk

300 000 Kč

03

03

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ

Smlouva, která již řeší platební podmínky a po obsahové stránce je již velmi blízká vlastní kupní smlouvě. Budoucí kupující a prodávající se ve Smlouvě o smlouvě budoucí kupní zavazují, za jakých podmínek uzavřou kupní smlouvu. Nedílnou součástí je budoucím kupujícím vybraný způsob financování nákupu nemovitosti. K okamžiku uzavření smlouvy o smlouvě budoucí je budoucí kupující povinen uzavřít smlouvu o úschově, která bude definovat podmínky správy celkové kupní ceny. V okamžiku uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí je budoucí kupující povinen uhradit část kupní ceny ve výši 10 %, a to převodem na účet příslušné úschovy.

04

04

KUPNÍ SMLOUVA

Smlouva, kterou se předmět koupě/prodeje převádí z prodávajícího na kupujícího. Přesně specifikuje předmět převodu a jeho konečnou cenu, která musí být složena v úschově před samotným podpisem kupní smlouvy. K podpisu kupní smlouvy dochází v okamžiku po kolaudaci příslušné bytové jednotky a vymezení bytové jednotky dle zákona.

*

*

ZMĚNA PROJEKTU

Jednorázový poplatek za provedení změny v projektu:

2+kk

50 000 Kč

3+kk

75 000 Kč

4+kk

100 000 Kč

Cena se vztahuje pouze k požadované změně, kupující dále platí cenu díla.

Ilustrativní výpočet výše dorovnání:

Nákup bytové jednotky č. 3A – 2+kk

Kupní cena: 

9 546 000 Kč

Vlastní zdroje:

2 546 000 Kč

Výše hypotečního úvěru: 

7 000 000 Kč

Splatnost hypotečního úvěru:

30 let

Výše měsíční splátky při úrokové sazbě 6 % p. a.:

41 969 Kč

Výše měsíční splátky při úrokové sazbě 2,49 % p. a.:

27 622 Kč

Rozdíl mezi měsíčními splátkami:

14 347 Kč

Celkový rozdíl pro dorovnání:

516 492 Kč

Nákup bytové jednotky č. 2G – 3+kk

Kupní cena: 

14 391 000 Kč

Vlastní zdroje:

4 391 000 Kč

Výše hypotečního úvěru: 

10 000 000 Kč

Splatnost hypotečního úvěru:

30 let

Výše měsíční splátky při úrokové sazbě 6 % p. a.:

59 995 Kč

Výše měsíční splátky při úrokové sazbě 2,49 % p. a.:

39 460 Kč

Rozdíl mezi měsíčními splátkami:

20 535 Kč

Celkový rozdíl pro dorovnání:

739 260 Kč